Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Motywacja i realizacja

Abstract
Systematyczna, comiesięczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży, od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej włącznie, nie została jeszcze powszechnie wprowadzona, ale wszystko zmierza w tym właśnie kierunku. Argumentacja za parafią jako podstawowym środowiskiem katechetycznym jest niezwykle silna, wypływa bowiem bezpośrednio z katechetycznych dokumentów Kościoła a także z obserwacji kondycji religijno-moralnej młodego pokolenia Polaków.
Description
Keywords
Citation
P. Mąkosa. Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Motywacja i realizacja. W: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. St. Kulpaczyński. Lublin:Polihymnia 2005 s. 273-312.
Belongs to collection