Masora Biblii Hebrajskiej - wprowadzenie w tematykę

Abstract
Masorah (oral and written tradition of transmitting the Bible text) is an important library of information about Sacred Scripture on the stage of its formation. It provides informations without which it is difficult and sometimes impossible to read or interpret correctly the biblical text. One of the barriers involved studying the Masorah of the Hebrew Bible is the lack od introductory literature on the subject, especially on the field of polish language. Here we can not find any comprehensive and useful study for the Masorah, including exercises and examples how to read and take advantage of Masorah. Since the system of Masoretic notes is very carefully printed in Biblia Hebraica Stuttgartensia, and even more in Biblia Hebraica Quinta, we require such a study of masoretic notes’ system in Polish biblical studies. This article is an announcement of such an elaboration.

Jedną z poważnych barier w studiowaniu masory Biblii hebrajskiej jest brak literatury wprowadzającej w jej tematykę, zwłaszcza na gruncie języka polskiego. W biblijnych opracowaniach polskojęzycznych nie znajdziemy żadnego szerszego wprowadzenia w studiowanie not masoreckich. Od kiedy system not masoreckich jest pieczołowicie zamieszczany w BHS czy BHQ, tym pilniejszą wydaje się potrzeba gruntowego wprowadzenia do tematyki masory. Niech ten artykuł będzie zwiastunem takiego opracowania.
Description
Keywords
Citation
M. Majewski, Masora Biblii Hebrajskiej - wprowadzenie w tematykę, RBiL 65 (2012) s. 293-310
Belongs to collection