Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przypadek sektora motoryzacyjnego

Abstract
Niniejsza monografia jest kompleksowym, teoretyczno-empirycznym ujęciem dotyczącym KTN o interdyscyplinarnym charakterze. Autorka odwołuje się do bogatego dorobku teoretycznego m.in.: teorii internacjonalizacji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, konkurencyjności, fuzji i przejęć, zarządzania międzynarodowego, podejścia sieciowego, wielowymiarowej analizy statystycznej. Badaniu poddaje globalny sektor motoryzacyjny a także najpotężniejsze korporacje transnarodowe branży elektronicznej i petrochemicznej. Autorka stwierdza, że „wraz z postępem procesów globalizacji i rozwojem gospodarki opartej na wiedzy (GOW) tradycyjny model konkurencji związany z takimi czynnikami jak koszt i technologiczne umiejętności przestał być wystarczający […]. W szybko zmieniającym się, turbulentnym środowisku KTN zmuszone są implementować nowe strategie oparte na innowacjach, elastycznych strukturach i społecznej odpowiedzialności [….]. Nawiązuje do teorii systemów wzajemnych powiązań, która mówi, że każda firma jest zależna od zasobów kontrolowanych przez inne firmy a uzyskuje dostęp do tych zasobów poprzez nawiązywanie więzi ekonomicznych, technicznych, badawczo-rozwojowych, prawnych, administracyjnych i informacyjnych, własnościowych, społecznych, itd. z innymi podmiotami. Pozycję firmy charakteryzują jej źródła zaopatrzenia, kanały dystrybucji, klienci, uczestnictwo w joint venture, aliansach strategicznych, fuzjach, przejęciach, franchisingu […]. Szczególnie interesujące jest wykazanie przez autorkę zbieżności pomiędzy etapami budowy struktur sieciowych korporacji transnarodowych a modelem rozwoju regionalnych integracji gospodarczych oraz powiązanie tych pierwszych z modelem rozwoju globalizacji”.
Description
Całość publikacji w wersji iBuka dostępna w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. http://www.ibuk.pl/fiszka/42585/rozwoj-globalnych-sieci-biznesowych-jako-strategia-konkurencyjna-korporacji-transnarodowych-przyklad-sektora-motoryzacyjnego.html
Keywords
Citation
M. Rosińska-Bukowska, Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 1–513