„Mierzenie sił na zamiary” – koncepcja Europejskich Grup Bojowych

Abstract
Description
Idea europejskich sił zbrojnych będących narzędziem wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej sięga lat 50-tych XX wieku i Planu Pleven’a. Deklaracje polityków państw członkowskich UE przybrały w 2004 r. formę gotowych do użycia międzynarodowych sił wojskowych, będących w stanie wykonywać zadania z katalogu misji petersberskich, również daleko poza granicami Unii. Jednakże pomimo gotowości współpracy zgłaszanej przez przedstawicieli rządów na kolejnych szczytach Unii, rzeczywistość prezentuje się inaczej. Problemy i brak porozumienia w kwestiach finansowania i dowodzenia oraz ograniczenia wynikające z braku odpowiedniej ilości środków transportowych uniemożliwiają, skuteczne, zgodne z założeniami European Headline Goal 2010.
Keywords
Citation
Belongs to collection