Rozwój sytuacji miedzynarodowej w Arktyce a delimitacja obszarów morskich na Oceanie Arktycznym

Abstract
Obszary arktyczne podlegają złożonym regulacjom prawno-międzynarodowym, które są respektowane przez państwa położone wokół Oceanu Arktycznego, jako podstawowe ramy aktualnej oraz przyszłej ich aktywności wokół bieguna północnego. Warto, aby w debacie poświęconej sytuacji w regionie arktycznym przybliżyć to zagadnienie, a tym samym wskazać na ważne mechanizmy regulujące zasady funkcjonowania współczesnego środowiska międzynarodowego, szczególnie w odniesieniu do obszarów morskich.
Description
Keywords
Citation
M. Łuszczuk, Rozwój sytuacji miedzynarodowej w Arktyce a delimitacja obszarów morskich na Oceanie Arktycznym, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2010, t. 42, nr 3-4, s.139-153.
Belongs to collection