Tradycja a kształt kultury w czasach globalizacji

Abstract
This paper analyses the role of tradition in creating of the culture during the globalization. Briefly articulating the most general facts about connections between tradition and identity, with the question of cultural landscape, which has influence on the way of interpreting the power of tradition in the contemporary society. Traditional regional (or national) identities become more fluid. Identity traditionally focuses on shared past and specific social and cultural characteristics. Especially globalization and glocalisation undermine this traditional thick regional/national identity and tradition. Paying more attention among to the cultural landscape, politics and social identity enriche our knowledge of how globalization rescaling question of culture, which are narrated discursively.

Artykuł omawia rolę tradycji w kształtowaniu kultury w czasach globalizacji. Zaprezentowane zostają związki zachodzące między tradycją a tożsamością, z zaakcentowaniem kulturowej roli przestrzeni oraz polityki jako czynników wpływających na funkcjonowanie tradycji i kultury we współczesnym społeczeństwie. Tradycyjne lokalne oraz narodowe tożsamości stają się coraz bardziej płynne z racji procesów globalizacyjnych oraz glokalizacyjnych, co również zostaje zasygnalizowane w tekście.
Description
Keywords
Citation
T. Burdzik, Tradycja a kształt kultury w czasach globalizacji, „Kultura i Historia” 2013 nr 23, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4715
Belongs to collection