Prekariat jako nowa klasa społeczna. Geneza, istota, wyzwania

Abstract
Termin „prekariat” pochodzi od angielskich pojęć „precarious” – niepewność oraz „proletariat”, w literaturze występuje wiele definicji odnoszących się do „prekariatu”, jednak wspólnym atrybutem większości z nich jest odwoływanie do przyszłej niepewnej sytuacji jednostki. Zestawienie tych dwóch terminów pod pojęciem "prekariat", może być charakterystyczne dla coraz większych grup, które pozbawione są stabilności zatrudnienia i pewności zarobkowania. Zjawisko to determinuje powstawanie nowych wyzwań i zagrożeń zarówno dla jednostek jak i dla społeczeństwa, a także dla polityk publicznych państw. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty oraz skali zjawiska prekariatu w Polsce. W pierwszej części praca zawiera definicję pojęcia, a także genezę oraz główne cechy zjawiska. W drugiej części przedstawione są przedstawienie sytuacji jednostek na rynku pracy wobec rosnącej skali nietypowych form zatrudnienia, a także możliwe konsekwencji jakie niosą za sobą przemiany na rynku pracy.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection