Obecność nauczania religii w publicznym systemie oświaty w świetle obowiązującego prawa