Błędne Skały

Abstract
Rezerwat Błędne Skały (853 m n.p.m.) to grupa szczytowych skałek piaskowcowych usytuowanych przy zachodniej krawędzi stoliwa Skalniaka, w unikalnych w skali europejskiej Górach Stołowych.
Description
Rozdział w książce: Słomka, Tadeusz (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 2012
Keywords
Citation
Mastej, W., Bartuś, T., 2012. Błędne Skały. The Errant Rocks. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 36-39.