Emocje, ich uwarunkowania i strategie radzenia sobie z nimi wśród dziewcząt z zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska.

Abstract
Celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań leżących u podstaw powstawania negatywnych emocji wśród dziewcząt z zakładów poprawczych oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Sposoby te przyjmują niekiedy formę bardziej powtarzalną, czyli strategii, te z kolei są w artykule podzielone na akceptowane przez personel placówki i nieakceptowane. Działania dziewcząt są także niekiedy odnoszone do tych podejmowanych przez chłopców, celem naświetlenia najbardziej wyraźnych różnic. Badania mają charakter jakościowy i opierają się na technice wywiadów swobodnych zrealizowanych wśród wychowanków oraz personelu, technice obserwacji jawnej quasi-uczestniczącej, wykonanej w sześciu zakładach poprawczych w Polsce (w tym dwóch żeńskich) oraz na analizie materiałów z kamer monitoringu.
Description
Artykuł ma charakter empiryczny i jest częścią pracy habilitacyjnej autora
Keywords
Citation
Belongs to collection