"Piękno" w filozoficznej hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera

Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia piękna występującego w filozofii H.-G. Gadamera. Autorka tekstu opisuje refleksję Gadamera, odwołując się przede wszystkim do eseju Aktualność piękna oraz najważniejszego dzieła filozofa, Prawdy i metody. Artykuł składa się z pięciu części, które przedstawiają między innymi: aktualność piękna, związek piękna i prawdy, światło piękna oraz problem braku piękna.

The purpose of this article is to present the notion of beauty according to Hans-Georg Gadamer’s philosophy. The author describes Gadamer’s thoughts referring primarily to the essay The Relevance of the Beautiful and philosopher’s major work Truth and Method. The article consists of five parts which depict, inter alia, the relevance of the beauty, relation between beauty and truth, the glare of beauty and the problem of the lack of beauty.
Description
Keywords
Citation
D. Czakon, "Piękno" w filozoficznej hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, w: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Nr 14, (1/2013), ss. 196-208.
Belongs to collection