Zaufanie - kapitał negocjacyjny

Abstract
Streszczenie. W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia roli zaufania w procesie negocjacyjnym. Zaufanie jest rozumiane jako rodzaj kapitału negocjacyjnego. Summary. In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, the role of trust in a negotiations process. The trust is treated as kind of negotiation capital.
Description
Keywords
Citation
G. Osika: Zaufanie - kapitał negocjacyjny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 65, Gliwice 2013, s. 293 - 306.
Belongs to collection