Działania władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego

Abstract
Współcześnie rozwój społeczno-gospodarczy jest postrzegany lokalnie na całym świecie i trudno sobie wyobrazić wyodrębnione jednostki przestrzenne bez zaangażowania władz samorządowych. Władze lokalne odgrywają istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym. Dużą wagę przykłada się do roli władz lokalnych, ze względu na bezpośrednie kontakty z podmiotami gospodarczymi, a przez to możliwość dostrzegania i identyfikacji powstających problemów i wskazania rozwiązań. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia władz lokalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection