Grzyby entomopatogeniczne – ogólna charakterystyka oraz wpływ na hodowlę wybranych bezkręgowców

Abstract
Choroby, których sprawcami są organizmy żywe nazywamy zakaźnymi (inwazyjnymi). Cechą charakterystyczną takich chorób jest możliwość ich szybkiego rozprzestrzeniania się w obrębie populacji np. owadów. Może to powodować, w przypadku izolowanych lub hodowlanych grup, nawet stuprocentową zachorowalność osobników, która zwykle kończy się ich śmiercią. Pojedyncze, porażone owady infekują kolejne, zdrowe, które również roznoszą pasożyty. Jednakże, aby patogen mógł rozwijać się w obrębie swojego żywiciela musi odpowiednio umiejscowić się, przy czym układ immunologiczny broni się przed inwazją.
Description
Keywords
Citation
Kucharska K., Kucharski D. 2009: Grzyby entomopatogeniczne – ogólna charakterystyka oraz wpływ na hodowlę wybranych bezkręgowców. Morelia 9, str. 13-15.
Belongs to collection