Edukacja medialna i informacyjna w szkole. O analizie programów nauczania

Abstract
Dyskusja nad edukacją medialną i informacyjną w szkole obejmuje programy nauczania. Do analizy ich zawartości potrzebne jest wieloaspektowe narzędzie, które pozwoli jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu badane programy przewidują kształcenie kompetencji medialnych i informacyjnych? Autorki podjęły próbę opracowania takiego narzędzia, opierając się na technice badawczej Bernarda Berelsona – analizie jawnej zawartości komunikatów. Berelson rekomenduje wykorzystanie wzorcowego schematu treści jako bazy do analizy i oceny dokumentu. Autorki przyjęły podejście Berelsona jako punkt wyjścia tworząc dwuelementowe narzędzie: skalę semantyczną oraz model kompetencji. Narzędzie zostało przygotowane i wykorzystane w ramach projektu „Dzieci Sieci”. Artykuł zawiera opis procedury badawczej zastosowanej w projekcie oraz refleksje nad zaletami i wadami wykorzystanej techniki analizy treści – w odniesieniu do której autorki stawiają tezę, że pozwala ona na bardziej usystematyzowaną oraz zobiektywizowaną ocenę dokumentów.
Description
Keywords
Citation
Piotrowska, R., Rozkosz, E. A. (2014). Edukacja medialna i informacyjna w szkole. O analizie programów nauczania. W: E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński (red.), Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji (s. 393-405). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.