Podstawy zarządzania informacją w organizacji pozarządowej

Abstract
W artykule sformułowano wskazówki, jak należy zarządzać informacją w organizacji pozarządowej. Organizacja powinna: określić potrzeby informacyjne, stworzyć sieć agentów informacji, skorelować politykę informacyjną z kulturą, strukturą i strategią, tworzyć bazy danych, prowadzić stronę internetową, analizować źródła informacji i stosować zasady benchmarkingu.
Description
Keywords
Citation
K. Dąbrowski, Zarządzanie informacją w organizacji pozarządowej, "Współczesne Problemy Zarządzania" 2013, nr 1, ss. 7-19.
Belongs to collection