Ochrona korytarzy ekologicznych przy inwestycjach drogowych - teoria i praktyka

Abstract
Ochrona korytarzy ekologicznych jest ważnym elementem ochrony przyrody. Jednym ze sposobów zachowania ich ciągłości jest budowa przejść dla zwierząt w miejscach przecięcia z drogami i dużym natężeniu ruchu. Grupami zwierząt, dla których najczęściej buduje się przejścia są ssaki i płazy.W pracy omówiono błędy popełniane w trakcie budowy przejść (niewłaściwa lokalizacja i wymiary, nieodpowiednie zagospodarowanie terenu, niewłaściwy montaż siatki naprowadzającej). Zwrócono także uwagę na konieczność ściślejszej współpracy między projektantami a przyrodnikami oraz na potrzebę opracowania nowoczesnego podręcznika zajmującego się kompleksowo tym zagadnieniem.
Description
Keywords
Citation
Gerlée A. (2008) Ochrona korytarzy ekologicznych przy inwestycjach drogowych – teoria i praktyka [w:] Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, III Konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych naukowców, 22-24 września 2008, wydawnictwo konferencyjne, Warszawa, s.189 – 195