Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Abstract
Wpływ czynników globalnych na polską gospodarkę żywnościową. Efekty WPR w odniesieniu do obszarów wiejskich. Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa. Efekty WPR w odniesieniu do przemysku spożywczego. Udział WPR w tworzeniu innowacyjnego rolnictwa. Partnerstwo na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – analiza modelowa.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 26.
Keywords
Citation
Belongs to collection