Status prawny morskich zasobów genetycznych w międzynarodowym prawie morza

Abstract
Description
Keywords
Citation
K. Marciniak, Status prawny morskich zasobów genetycznych w międzynarodowym prawie morza [w:] C. Mik, K. Marciniak, Konwencja NZ o prawie morza – w piętnastą rocznicę wejścia w życie, TNOiK, Toruń 2009, s. 325 – 372.