Prawa podstawowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej

Abstract
Description
Keywords
Citation
K. Marciniak, Prawa podstawowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej [w:] C. Mik, K. Gałka (red.) Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2009, s. 521 – 588