Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartnej na wiedzy

Abstract
W artykule podjęto rozważania dotyczące zmian jakie zaszły w przestrzeni społeczno-gospodarczej pod wpływem uprzemysłowienia. Procesy zachodzące w okresie industrializacji odegrały istotną rolę w kształtowaniu struktury przestrzennej, w postaci układu lokalizacji i powiązań działalności ludzkiej oraz wpłynęły na jej zróżnicowanie pod względem poziomu i intensywności działalności człowieka. Celem artykułu było wskazanie na czynników rozwoju współczesnej gospodarki, tzw. "wiedzochłonnej, innowacjochłonnej, napędzanej wiedzą" . W artykule podjęto także kwestię kapitału ludzkiego jako iż wskazuje się na bezpośredni związek kapitału ludzkiego z elementami gospodarki opartej na wiedzy (wiedzą, informacją i ich przetwarzaniem).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection