Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [13]: Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta

Abstract
Związek między żywnością a zdrowiem człowieka. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Systemy jakości żywności. Obszary ryzyka w łańcuchu rolno-żywnościowym. Monitoring jakości gleb, surowców rolnych oraz przetworzonych produktów żywnościowych jako gwarancja bezpieczeństwa żywności. Systemy bezpieczeństwa żywności w Polsce i wybranych krajach UE.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 8
Keywords
Citation
Belongs to collection