Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR

Abstract
Instytucjonalno-prawne regulacje rynku ziemi w Polsce na tle innych państw UE w świetle zmian WPR: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi w wybranych państwach (Francja, Dania, Niemcy); ewoulcja WPR jako determinanta zmian w zasobach ziemi rolniczej. Ocena instytucjonalizacji rynku rolnego w konteście Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i kierunku reform WPR. Ocena systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kontekście SRK i zmian WPR: wizja rozwoju obszarów wiejskich; ocena instytucji działających na rzecz rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego; instytucje finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości. Ocena instytucji doradczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (na przykładzie województw Polski południowej).
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 12
Keywords
Citation
Belongs to collection