Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15)

Abstract
Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu) w polskim rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa. Czynniki kształtujące poziom zrównoważenia gospodarstw rolnych. Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównoważonego.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 50
Keywords
Citation
Belongs to collection