Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych

Abstract
Zmiany w spożyciu i produkcji mleka na świecie oraz w najważniejszych rejonach konsumpcyjnych i produkcyjnych. Ewolucja światowych cen na rynku mleka i polityki interwencyjnej. Zmiany światowego handlu artykułami mlecznymi; struktura geograficzna i towarowa. Scenariusze rozwoju sytuacji podażowo-popytowej na światowym rynku w dekadzie 2011-2020: negocjacje WTO i zmiany polityki interwencyjnej. Wpływ przewidywanych zmian cen na rynku światowym oraz liberalizacji handlu na rynku mleka i jego przetworów w Polsce.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 34
Keywords
Citation
Belongs to collection