Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej

Abstract
Przedstawiono autorskie podejście do badania wpływu polityki rolnej poprzez efekty dochodowe na decyzje podejmowane przez producentów oraz analiza mechanizmu wyboru polityki i czynników wpływających na ten wybór. Jako zmienne dochodów wyróżniono rentę polityczną oraz rentę ekonomiczną.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 49
Keywords
Citation
Belongs to collection