Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)

Abstract
Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Rozwój, wartość oraz struktura produkcji przemysłu spożywczego. Wydajność pracy, zatrudnienie i wynagrodzenia. Inwestycje, majątek, produktywność przemysłu spożywczego i jego głównych branż. Struktura podmiotowa, koncentracja i konsolidacja. Efektywność przemysłu spożywczego. Ocena rozwoju tego przemysłu w Polsce na tle krajów UE. Stan wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i systemów zarządzania jakością.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 35
Keywords
Citation
Belongs to collection