The global market for mineral fertilisers with consideration of the changes in the prices of direct energy carriers and raw materials

Abstract
Rola nawożenia mineralnego w kształtowaniu plonów. Rozwój przemysłu nawozowego. Charakterystyka produkcji i handlu zagranicznego surowcami wykorzystywanymi do produkcji nawozów mineralnych. Produkcja, zużycie, ceny, handel zagraniczny nawozami mineralnymi. Ceny bezpośrednich nośników energii (ropa, gaz, węgiel).
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 16.1
Keywords
Citation
Belongs to collection