Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (19)

Abstract
Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych w rolnictwie. Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa. Ocena współzależności pomiędzy zrównoważeniem środowiskowym a wynikami ekonomicznymi gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Wielkopolska i Śląsk.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 68
Keywords
Citation
Belongs to collection