The social insurance system for farmers and its impact on public finances

Abstract
Istota ubezpieczeń społecznych - aspekt teoretyczny. Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie. Organizacja i funkcjonowanie systemu KRUS. Ocena rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. System rolniczych ubezpieczeń społecznych we Francji.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 2.1
Keywords
Citation
Belongs to collection