Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2)

Abstract
Warunki produkcji, rolnictwo i gospodarstwa rolne w latach 1989-2003. Sytuacja rolnictwa i gospodarstw rolnych w latach 2004-2010. Projekcja efektów ekonomicznych rolnictwa na 2014 rok i wizja sytuacji ekonomicznej rolnictwa, gospodarstw rolnych oraz ludności rolniczej w 2020 roku.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 87
Keywords
Citation
Belongs to collection