Świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – aspekt porównawczy

Abstract
Artykuł na wstępie opisuje definicję i określenie rodziny oraz istotę świadczeń rodzinnych. Następnie szczegółowo opisane zostały w artykule świadczenia rodzinne - w szczególności zasiłek rodzinny, zasiłek wychowawczy i świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Poruszone zostały również cechy systemu dotyczące udzielania świadczeń w każdym z państw tzn. kryterium dochodowe, okres wypłaty, wysokość świadczenia.
Description
Keywords
Citation
Durasiewicz A., Świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – aspekt porównawczy – w: „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”, pod redakcją K. Piątek i A. Karwacki, wyd. AKAPIT s.c., Toruń 2007
Belongs to collection