Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego

Abstract
Ocena wewnętrznej konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego i ogrodniczego. Zewnętrzna konkurencyjność sektora rolno-spożywczego i ogrodniczego: mierniki konkurencyjności i niektóre czynniki decydujące o ich poziomie i zmianach; ocena zewnętrznej konkurencyjności sektora rolno-spożywczego i sektora ogrodniczego.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 69
Keywords
Citation
Belongs to collection