Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny

Abstract
Na wstepie artykułu przedstawione zostało ustawodawstwo dotyczące świadczeń rodzinnych oraz podmioty realizujące świadczenia rodzinne. W dalszej części opisana została rola pieniężnych i rzeczowych świadczeń rodzinnych stanowiących wsparcie dla rodzin.
Description
Keywords
Citation
Durasiewicz A., Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny – w: „Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej”, pod redakcją M. Gagackiej i K. Głąbickiej, wyd. Politechnika Radomska & PTPS, Radom 2009
Belongs to collection