Szanse patriotyzmu w „globalnej wiosce”

Abstract
Przeprowadzone rozważania pozwalają zasadnie mówić o szansach patriotyzmu w kontekście globalizacji pod warunkiem zdemaskowania różnych patriotyzmów, odkrycia istoty prawdziwego patriotyzmu i odpowiadającej mu ojczyzny, oraz określenia podstawowych zasad funkcjonowania społeczeństw pro-patriotycznych. Za patriotyzm autentyczny może zostać uznany jedynie ten, który nie zakłada żadnej redukcjonistycznej wizji bytu ludzkiego, lecz w pełni respektuje prawdę o człowieku jako osobie. Specyfika właściwego patriotyzmu polega więc na jego genetycznym związku z cywilizacją personalistyczną, dzięki której posiada on też swój adekwatny przedmiot: ojczyznę. Patriotyzm ten jawi się zatem jako stała dyspozycja (cnota) do należnej (sprawiedliwej, wdzięcznej) miłości wobec tych wszystkich i tego wszystkiego, co stanowi niezbędny kontekst integralnego doskonalenia osoby ludzkiej. Wynika z tego, że przedmiotem prawdziwego patriotyzmu (ojczyzną) jest przede wszystkim naród (rodzina rodzin), następnie ziemia, którą on zamieszkuje, oraz kultura, którą tworzy, i która stanowi jego wkład do kultury ogólnoludzkiej. Tym samym pro-patriotyczny charakter życia zbiorowego w pierwszym rzędzie zależy od poszanowania zarówno społecznego statusu każdego człowieka jako osoby, jak i każdej wspólnoty narodowej wraz z jej dorobkiem.
Description
Keywords
Citation
Paweł Tarasiewicz, Szanse patriotyzmu w „globalnej wiosce”, „Cywilizacja” 27 (2008) [ISSN 1643-3637], s. 40-50.
Belongs to collection