Państwo prawa i suwerenność człowieka

Abstract
Celem podjętych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie o powód, dla którego koncepcja państwa prawa domaga się dookreślenia, i o czynniki stanowiące właściwe antidotum na jej ewentualne niedoskonałości. W perspektywie przeprowadzonych analiz można zasadnie stwierdzić, że wszelkie możliwe niedomagania koncepcji państwa prawnego wynikają z jej stosunku do sprawiedliwości społecznej. Państwo prawa może naruszyć społeczną sprawiedliwość albo przez jej zapoznanie (co skutkuje zgodą państwa na legalną niesprawiedliwość), albo przez jej zawłaszczenie (co prowadzi do monopolu państwa na sprawiedliwość). Ewentualne zagrożenia związane z państwem prawa mogą z kolei zostać zażegnane dzięki wprowadzeniu w nim ustroju demokratycznego. Warunkiem skuteczności demokracji w tym zakresie jest jednak konieczność oparcia jej o realistyczną koncepcję człowieka jako osobowego suwerena. Ocena bowiem konkretnych systemów państwowych jest ostatecznie uwarunkowana odpowiedzią na pytanie: czy człowiek może się w nich w pełni rozwinąc jako osoba? Tylko wtedy są one dziełem kultury, a nie ideologii.
Description
Keywords
Citation
Tarasiewicz P., Państwo prawa i suwerenność człowieka, w: Od sprawiedliwości do państwa prawa, red. S. Kowolik, Tarnowskie Góry 2012, s.11–20