Świadectwo jako wyraz tożsamości chrześcijańskiej (kilka uwag filozoficznych)

Abstract
Celem rozważań jest próba odnalezienia i uzasadnienia ostatecznych przyczyn, dzięki którym świadectwo można uznać za przejaw tożsamości chrześcijańskiej. Przeprowadzone analizy pozwalają na sformułowanie następujących wniosków. Po pierwsze, świadectwo jest wyrazem tożsamości chrześcijańskiej za każdym razem, gdy wpisuje się w specyfikę chrześcijańskiej cywilizacji, określającej zasady wyznawania wiary przez wszystkich członków Kościoła powszechnego. Po drugie, świadectwo jest wyrazem specyficznie chrześcijańskich zasad o tyle, o ile przyjmie formę pełnego zaangażowania osoby w wyznawanie wiary w Chrystusa. Po trzecie, świadectwo staje się formą pełnego zaangażowania danej osoby wtedy, gdy podejmowane przez nią działania są przejawem możliwie najlepszego zintegrowania jej człowieczeństwa.
Description
Keywords
Citation
Świadectwo jako wyraz tożsamości chrześcijańskiej (kilka uwag filozoficznych), w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. ks. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, ks. S. Strękowski, Ełk 2013