Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym

Abstract
Rozdział przedstawia problemy rodziny nie realizującej zadań rozwojowych oraz sposoby zapobiegania im i pomocy. Szczegółowo omówiono problemy rodzin doznających uzależnień chemicznych i czynnościowych oraz przemocy o charakterze psychicznym jak i fizycznym. Wskazano na formy pomocy w obszarze profilaktyki, interwencji i terapii.
Description
Keywords
Citation
Chwaszcz J., Niewiadomska, I., Nesterenko, A., Bieleń, R. (2013). Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. W: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.) Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin: Wydawnictwo BONUS LIBER