Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności

Abstract
Polskie rolnictwo na tle dokonań rolnictwa innych krajów europejskich - Polska, Ukraina, Białoruś. Możliwości rozwojowe polskich gospodarstw rolnych będących w posiadaniu osób fizycznych. Zdolność konkurencyjna gospodarstw będących w posiadaniu osób fizycznych. Procesy dostosowawcze zachodzące w wielkoobszarowych gospodarstwach rolniczych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 181
Keywords
Citation
Belongs to collection