Gŭqín (古琴) – muzyczny instrument filozofów. W jaki sposób gra na gu qin i słuchanie muzyki na nim wykonywanej prowadzi do mądrości?

Abstract
Gŭqín, starożytny, chiński instrument strunowy sam w sobie jest zjawiskiem niezwykłym. Prawdopodobnie jest najstarszym instrumentem solowym, zachowanym do naszych czasów w formie nie zmienionej, co najmniej od 2500 lat. Wraz z upływem czasu instrument i muzyka na nim wykonywana obrosły w symbolikę nadającą sztuce gry na gŭqín wymiar kosmologiczny i filozoficzny. Gŭqín stał się jednym z atrybutów chińskiego mędrca-filozofa, a zrozumienie znaczenia instrumentu stało się obowiązkowym elementem wykształcenia człowieka szlachetnego. Wokół instrumentu wyrosła ideologia/filozofia czyniąca z niego symbol elegancji, wyrafinowania, delikatności i piękna. Jak i również mądrości.

Gŭqín ancient chinese string instrument is phenomenon by itself. Probably it is oldest solo instrument, preserved in its orginal form to the present times at least since 2500 years. With time the instrument and his music were enriched with symbolism which gave the music of Gŭqín cosmological and philosophical dimension. Gŭqín became one of the attribute of Chinese sage-philosopher and understanding of meaning of instrument was obligatory element of education of noble man. Around the instrument ideology was arised which made it the symbol of elegance, refinement, delicacy, beauty, and wisdom also.
Description
Keywords
Citation
R. Mazur, Gŭqín (古琴) – muzyczny instrument filozofów, w: Ruch Filozoficzny tom LXX numer 1, Toruń 2013
Belongs to collection