Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego

Abstract
Hitlerowskie obozy koncentracyjne stały się przedmiotem wielu opracowań naukowych. Zjawisko to było rozważane z wielu perspektyw: historycznej, prawnej, etycznej, psychiatrycznej, socjologicznej . Ten swoisty fenomen społecznego zła ciągle intryguje wielu badaczy, również tych, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w koszmarze drugiej wojny światowej. Wydaje się, że hitlerowskie obozy koncentracyjne będące ciemną plamą w wielowiekowym dorobku kultury europejskiej wymagają permanentnych badań, a zjawiska społeczne występujące w obozach - ciągłych wyjaśnień i interpretacji. Ten właśnie motyw, i d e o l o g i c z n o-u n i w e r s a l n y, leży u podłoża wysiłków podejmowanych przez wielu badaczy.
Description
Keywords
Citation
Konecki Krzysztof (1985) Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego, 'Kultura i Społeczeństwo', nr 3: 197-211
Belongs to collection