Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów – rekomendacje dla Polski

Abstract
W artykule opisana została aktualna sytuacja demograficzna na świecie, a w szczególności miejsce Polski w światowych statystykach dotyczących demografii. Nastepnie szczegółowo przedstawione zostały ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej - model afrykański, model amerykański, model azjatycki, model europejski (w podziale na socjaldemokratyczny, środźemnomorski, kontynentalny, anglosaski i postsocjalistyczny). Artykuł kończy podsumowanie i wnioski dla Polski.
Description
Keywords
Citation
Durasiewicz A., Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów – rekomendacje dla Polski – w: „Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie” pod redakcją Katarzyny Głąbickiej i Michała Kubiaka, wyd. Uniwersytet Gdański & PTPS, Gdańsk 2013