Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (9)

Abstract
Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. Instytucjonalne przesłanki zrównoważonego gospodarowania zasobami w rolnictwie. Instytucjonalne uwarunkowania zrównoważonego podziału dochodów w rolnictwie indywidualnym w Polsce.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 174
Keywords
Citation
Belongs to collection