Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej

Abstract
Artykuł dotyczy możliwości zastosowania techniki obserwacji w wirtualnej przestrzeni Internetu. Punktem wyjścia dla rozważań będzie nakreślenie ogólnego zarysu zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu sieci, a także konsekwencji tych zmian zarówno dla jej użytkowników, jak i dla badaczy społecznych. Wyróżnione zostaną również pewne główne typy badań jakościowych online. Następnie poruszone zostaną zagadnienia związane z samą obserwacją online – jej możliwymi wariantami i dylematami, jakie wiązać się mogą z jej wykorzystaniem w projekcie badawczym.
Description
Keywords
Citation
Miller Piotr (2012) Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 76–97 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›
Belongs to collection