Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarach wiejskich. Synteza badań z lat 2005-2009

Abstract
Ludność niechłopska w społeczności wiejskiej. Działki wiejskich rodzin bezrolnych. Nierolnicza działalność gospodarcza w rozwoju obszarów wiejskich.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 142
Keywords
Citation
Belongs to collection