Strategia rozwoju rolnictwa, gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009

Abstract
Podstawowe wskaźniki wybranych cech gospodarczych i społecznych województwa mazowieckiego. Polaryzacja i koncentracja liczby oraz powierzchni gospodarstw rolnych. Relacja sektora przetwórczego i surowcowego na przykładzie cukrowni i gospodarstw z uprawą buraków cukrowych. Wizja rozwoju rolnictwa, gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich w strategiach rozwoju. Realizacja celów strategicznych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 135
Keywords
Citation
Belongs to collection