Strategia rozwoju gospodarstw rolnych i wsi w długiej perspektywie oraz w ujęciu przestrzennym. Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009

Abstract
Główne cechy struktury agrarnej w krajach zachodniej i środkowej Europy na początku XXI wieku. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województw do 2020 r. i wynikające z niej wnioski dla rolnictwa. Wpływ rozwoju sektora spożywczego na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach kraju. Wpływ WPR na polaryzację gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju.Projekt regionalnych strategii rozwojowych dla poszczególnych grup gospodarstw na okres najbliższych 20 lat. Strategie rozwoju gospodarstw rolnych i wsi w 6 makroregionach kraju. Kreacja uniwersalnej gospodarki pozarolniczej we wsiach i małych miastach. Wybrane problemy realizacji strategii rozwoju gospodarstw rolnych i wsi w województwach wschodnich.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 134
Keywords
Citation
Belongs to collection