[rec.] Arthur Brühlmeier, Kształcenie człowieka, Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 250

Abstract
Napisana bardzo przystępnym językiem praca szwajcarskiego psychologa i pedagoga z zakresu filozofii wychowania, wprowadzająca w sposób pogłębiony w najważniejsze problemy wychowania współczesnego człowieka przez odwołanie się do twórczości Johanna Heinricha Pestalozziego.
Description
Keywords
Citation
P. Zieliński, [rec.]Arthur Brühlmeier, Kształcenie człowieka, Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 250, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Pedagogika” 2013, t. 22, s. 565-569.
Belongs to collection