Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych

Abstract
Gospodarstwa rolne osób czerpiących dochody z więcej niż jednego źródła. Gospodarstwa rolne na terenach ONW. Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi. Dochodowość materialnych czynników produkcji w latach 2005-2007.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 132
Keywords
Citation
Belongs to collection