Represyjna polityka władz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej

Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie represyjnej i dyskryminacyjnej polityki władz komunistycznych w stosunku do Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej. Konsekwencją takiej polityki było zupełne pozbawienie możliwości prowadzenia działalności, która stanowiła o sensie istnienia tego Zgromadzenia.
Description
Keywords
Citation
Ordon Marta, Represyjna polityka władz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej, w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, pod red. A. Dębińskiego, W. Bara, P. Stanisza, Lublin 2001, s. 159-175.
Belongs to collection